فروش درختچه دستگاه لیزر پهلوی ( کاسیا )

نامهای مرسوم : برهان دستگاه لیزر ی , کاسیا , یأس پهلوی , حمد , درخت سنا

نام ان دستگاه لیزر یسی &# دستگاه لیزر درختچه به ژاپنی

نام علمی : cassia floribunda

خانواده : Legominaceae

فروش یاس پهلوی

رنگ دستگاه لیزر : دستگاه لیزر برگها پنج تائی به زردرنگ طلایی

شکل دستگاه لیزر : بصورت خوشه ای

میوه : غلاف های دربردارنده بذر به شکل لوبیا

مقدار حداکثر : تا طول 2 تا 4 متر پرورش می کند .

فصل دستگاه لیزر دهی : درمناطق گرم فصل دستگاه لیزر دهی آخرها اسفند تا اواخر خرداد و دیگری از اواسط مهر ماه تا آغاز سرما است . دسته ی آرتمیسی از آخرها فصل‌زمستان تا اوایل فصل‌تابستان دستگاه لیزر آذین است . نوع ی دو کپسوله در فصل‌پاییز و دسته ی فیستولا در سراسر ماههای تابستان تا اوایل فصل پاییز دستگاه لیزر می دهد .

برگ : برگهای مرکب به طول 12 تا 25 سانتی متر , برگچه ها 8 تا 16 جفتی , به ارتفاع 1تا2 سانتی متر

خاستگاه و موطن گیاه : مناطق معتدل

نا امیدی پهلوی

توضیحات درباره ی گیاه :

کاسیاها تیم بزرگی از نباتات اند با دستگاه لیزر های عمدتاً به رنگ زرد درخشان , اگر چه که بعضا از انواع گرمسیری آن دستگاه لیزر های صورتی دارا هستند . کاسیا در اوایل عمر به دستگاه لیزر می نشیند , اما روزگار بالغ شدن و طول عمر آن , بسته به دسته , متفاوت است . کاسیای آرتِمیسی S . artemisioides , که بومیِ استرالیا است , تا طول ۵/۱ متر رویش می نماید و برای کاشت در باغهای بخش ها داغ و کم آب بسیار دلخواه است . این کاسیا برگهای قسمت قسمتِ نقره ای دقیق و خوش دستگاه لیزر و دستگاه لیزر های زرد رنگ دارااست . نژاد دوتخمدانه ( C . bicapsularis ) تا طول ۳ تا ۴ متر قد می کشد و در فصل‌پاییز تولید دستگاه لیزر های رنگ زرد درخشان تماشایی می نماید . تعداد متعددی غلاف بذر شبیه لوبیا ایجاد می کند . بذر غلاف ها به سهولت سبز میشوند و نشو و نما می نمایند . جور ی فیستولا ( C . fistula ) , این درخت پرجلای زرین , تنها برای بخشها گرمسیر مطلوب است . رشته های زنجیری بلند دستگاه لیزر های رنگ زرد شفاف این دسته کاسیا در فصل تابستان تا میانه فصل‌پاییز به باغ جلوه می بخشد . بقیه کاسیاهای درختی نیز با دستگاه لیزر های درخشان خویش , جلوه ای به بوستان شما می بخشند .

خاک مناسب :

کاسیاها به خاک کاملاً زهکشی شده و تهویه ی خوب نیاز دارا هستند . دسته ی فیستولا در خاکی که مدتی پیش از زمانه کاشت با مواد آلی پوسیده تقویت شده باشد بهترین وضعیت رویش و تولید دستگاه لیزر را خواهد داشت .